fbpx

Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is via www.bataviapower.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u om de website te verlaten. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op de website van Batavia B.V. te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet: de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor publieke vertoning; proberen de software op de website van Batavia B.V. te reverse engineeren; auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server. Dit laat Batavia B.V. toe de licentie te beëindigen bij overtreding van één van deze beperkingen. Bij beëindiging zal ook uw recht op inzage worden beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, of het nu gaat om een afdruk of een elektronisch formaat. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Terms Of Service Generator.

3. Disclaimer

Alle materialen op de Website van Batavia B.V. worden verstrekt “zoals ze zijn”. Batavia B.V. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt derhalve alle andere garanties. Bovendien doet Batavia B.V. geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of aan deze website gekoppelde sites.

4. Beperkingen

Batavia B.V. of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de Website van Batavia B.V., zelfs als Batavia B.V. of een gemachtigde van deze Website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

De materialen op de website van Batavia B.V. kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Batavia B.V. belooft niet dat de materialen op deze Website accuraat, volledig of actueel zijn. Batavia B.V. kan de materialen op haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Batavia B.V. doet geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Batavia B.V. heeft niet alle aan haar Website gekoppelde sites bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link betekent niet dat Batavia B.V. de site goedkeurt. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Gebruiksvoorwaarden van de site

Batavia B.V. kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees onze Privacy Policy.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de website van Batavia B.V. wordt beheerst door de Nederlandse wetten, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.